Mehta Transport

Mehta Transport

40/585, Bhadreshwar Housing Society, Sardar Nagar, Ahmedabad - 382475, Near Rajya Pir Dargah (Map)

+91 7046621111, ,